ICT กับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

ICT กับการศึกษา MOOC, Blended-Learning,Online learning เป็นอย่างไร

แพลตฟอร์มการบ้านดิจิทัล

ระบบการบ้านดิจิทัล กับการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล สำหรับปฐมวัย และประถมศึกษา

ระบบการบ้านดิจิทัล กับการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล สำหรับปฐมวัย และประถมศึกษา

โรงเรียนดิจิทัลกับแพลตฟอร์มของเรา

สร้างเครือข่ายดิจิทัล ไปกับแพลตฟอร์มของเรา

สร้างเครือข่ายดิจิทัล ไปกับแพลตฟอร์มของเรา

ผู้ปกครองและการรู้ดิจิทัล

พ่อ แม่ ผู้ปกครองกับการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ICT

พ่อ แม่ ผู้ปกครองกับการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ICT

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา

สร้างเครือข่ายเพื่อแชร์ความรู้กับนักการศึกษา ครู อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆของเรา

สร้างเครือข่ายเพื่อแชร์ความรู้กับนักการศึกษา ครู อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆของเรา

บทความ/Article

  • การเรียนรู้ด้วยเกม

    การเรียนรู้ด้วยเกม (Game-Based Learning) เป็นธีมในการศึกษาที่น่าสนใจ การเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาก็มีการสอดแทรกการสอนด้วยเกมจากครูประชำชั้นที่สอนในรายวิชาอยู่เสมอๆ แต่พอน้องๆกลับบ้านไป ก็ไม่มีกิจกรรมที่จะนำไปสู่การเรียนเพื่อศึกษาหรือทบทวนความรู้ ซึ่งควรจะผ่อนคลายมากขึ้น การทำการบ้านที่คุณครูให้มีวัตถุประสงค์ในการทบทวน แต่เมื่อถึงเวลาทำก็ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการทำ ถ้าหากการบ้านนั้นอยู่ในรูปกระดาษ ที่ต้องฝึกเขียน ฝึกทำ ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำ แต่ถ้าหากการบ้านนั้นมาอยู่ในรูปแบบเกม ใช้อุปกรณ์ง่ายๆเช่นโทรศัพท์มือถือ ก็จะทำให้ คุณครูเสียเวลาน้อยลงในการจัดทำเนื้อหา พ่อแม่ […]

    Read More