OUR SERVICES

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ระบบ โมบายแอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการโรงเรียน ระบบทะเบียนวัดผล ระบบประเมินผล ระบบรับสมัครออนไลน์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ระบบงานสำหรับการบริหารจัดการ ระบบงานบัญชี ระบบงานบุคคล

บัญชีคำพื้นฐานประถม 1-6
ฐานข้อมูลคำพื้นฐานสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ระบบแสดงคำพื้นฐาน พร้อมเชื่อมโยงเพื่อค้นหาความหมายใน Lexitron
Read More
APP ท่องพยัญชนะ ก-ฮ
APP ท่องพยัญชนะ ก-ฮ  
Read More
APP ท่องสระภาษาไทย
สระมีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง ท่องสระกับแอพได้เลย
Read More
เกมสำหรับเด็กปฐมวัย
เกมสำหรับเด็กๆมีเยอะแยะมากมายที่ education.com เกมทั่วไป เรียงลำดับภาพเล็ก-ใหญ่ จับคู่ภาพที่เหมือนกัน จับคู่ภาพกับเงา จับคู่ภาพกับพยัญชนะ จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน เรียงลำดับภาพก่อนหลัง ระบายสีภาพ ลากเส้นตามรอยประ Puzzle เกมคณิตศาสตร์
Read More
Unplugged coding
Unplugged coding คือ การสอนเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  จริงๆแล้วการสอนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะปูทางให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหา  โดยสามารถเรียบเรียงขั้นตอนต่างๆได้   การเขียนโค้ดไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที  หากได้ฝึกทักษะในการคิด ก็สามารถนำเอาแนวคิดที่คิดได้นั้นไปเขียนในคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ และเพื่อดูการทำงานที่จะเกิดขึ้นจริง การเขียนโค้ดโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เสมือนเป็นการร่างโค้ดนั่นเอง  เพราะคนก็ต้องไปเขียนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป 
Read More
ฟรี ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ท่านที่กำลังค้นหาระบบบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เราขอแนะนำ Akaunting เป็น Opensource รองรับการทำงานบนระบบเว็บ (ฟรี) และมีแอพสำหรับการบริหารผ่าน App Store (มีค่าใช้จ่าย) สำหรับท่านที่ต้องการการดูแลพิเศษเรายินดีเสนอบริการการติดตั้ง
Read More

OUR ACTIVITIES

สร้างสรรค์

เราสร้างสรรค์สื่อการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กๆทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียม โดยส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัล

Share knowledge

เราส่งเสริมสังคมที่มีการแบ่งปัน และเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาด้วยการนำเสนอบทความ ผลงานวิจัย ที่มีการดำเนินการในต่างประเทศ และในประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลของเด็กๆ

Teach

เราจัดทำบทเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลให้กว้างขวาง เราบริการการสอน อบรม สัมมนา และการจัดปฏิบัติการ

Develop
Student Have Enough Time To Enjoy The Summer Holidays

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores

Read More
Student Have Enough Time To Enjoy The Summer Holidays

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores

Read More
Student Have Enough Time To Enjoy The Summer Holidays

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores

Read More

PRICING PLAN

4
100
Teacher
100
Teacher
100
Teacher
100
Teacher

TESTIMONIAL

OUR TEACHERS

\

School News

January 4, 2020
ดิจิทัลเกมช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร
0 Comments
การใช้ดิจิทัลเกมในการสอนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสอนเด็กๆ ระดับประถมศึกษา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ นั้นมีการนำแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนที่สามารถทำงานได้ บนแท็บเล็ต จะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพและเสียงเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในลักษณะนี้ จะต้องมีการศึกษา พัฒนา เนื้อหา และวิธีการสอน
Read More
January 2, 2020
Education Is The Process
0 Comments
Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie,
Read More
January 2, 2020
Education Is The Process
0 Comments
Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie,
Read More
January 2, 2020
Education Is The Process
0 Comments
Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie,
Read More