OUR SERVICES

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ระบบ โมบายแอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการโรงเรียน ระบบทะเบียนวัดผล ระบบประเมินผล ระบบรับสมัครออนไลน์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ระบบงานสำหรับการบริหารจัดการ ระบบงานบัญชี ระบบงานบุคคล

Mobile learning platform
เราสร้างสรรค์ระบบการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในทุกๆที่  พบกับห้องเรียนโมบาย สามารถเรียนรู้ และฝึกฝน พร้อมทั้งสอบถาม ปรึกษาผู้สอน เราสร้างสรรค์ให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อด้วยการเพิ่มเกมลงในเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสนุก และสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว
Read More
Unplugged coding
Unplugged coding คือ การสอนเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  จริงๆแล้วการสอนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะปูทางให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหา  โดยสามารถเรียบเรียงขั้นตอนต่างๆได้   การเขียนโค้ดไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที  หากได้ฝึกทักษะในการคิด ก็สามารถนำเอาแนวคิดที่คิดได้นั้นไปเขียนในคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ และเพื่อดูการทำงานที่จะเกิดขึ้นจริง การเขียนโค้ดโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เสมือนเป็นการร่างโค้ดนั่นเอง  เพราะคนก็ต้องไปเขียนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป 
Read More
แอพลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ท่านที่กำลังมองหาแอพลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  เราขอเสนอซอฟต์แวร์ขนาดเล็กในราคาหลักร้อย  สิ่งที่ท่านจะได้รับคือแอพลงทะเบียน การทำงานของแอพพลิเคชั่น ผู้เข้าร่วมงานแสกนบาร์โค้ดที่จุดลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ  โดยไม่ต้องโหลดแอพ เจ้าของงานสามารถดูข้อมูลสถิติอย่างง่าย  พิมพ์ไฟล์ข้อมูลผู้ลงทะเบียน  
Read More

OUR ACTIVITIES

สร้างสรรค์

เราสร้างสรรค์สื่อการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กๆทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียม โดยส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัล

Share knowledge

เราส่งเสริมสังคมที่มีการแบ่งปัน และเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาด้วยการนำเสนอบทความ ผลงานวิจัย ที่มีการดำเนินการในต่างประเทศ และในประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลของเด็กๆ

Teach

เราจัดทำบทเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลให้กว้างขวาง เราบริการการสอน อบรม สัมมนา และการจัดปฏิบัติการ

Develop
Student Have Enough Time To Enjoy The Summer Holidays

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores

Read More
Student Have Enough Time To Enjoy The Summer Holidays

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores

Read More
Student Have Enough Time To Enjoy The Summer Holidays

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilite de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores

Read More

PRICING PLAN

4
100
Teacher
100
Teacher
100
Teacher
100
Teacher

TESTIMONIAL

OUR TEACHERS

\

School News

March 2, 2020
โลจิก
0 Comments
ในวงจรคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโลจิก (Logic) ซึ่งใช้ในการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์ โลจิกพื้นฐานได้แก่ AND, OR, NOT, XOR เป็นต้น โลจิก หนึ่งๆ จะแทนการดำเนินการเรื่องหนึ่งๆ เช่น โลจิก AND แทนการดำเนินกับบิต
Read More
March 2, 2020
การบีบอัดข้อมูล
0 Comments
คอมพิวเตอร์มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่มาก ดังนั้นการบีบอัดข้อมูลจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พื้นที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เรามีสายอักขระ HELLO HOW ARE YOU HELLO NITTY HELLO PETER HELLO NICK
Read More
March 2, 2020
March 1, 2020