KID LOVES STOCK

เตรียมพบกับเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์หุ้นปันผล กับเราที่นี่

KID LOVES CODE

เราเป็นบริษัทเล็ก ๆ ที่สนใจในการพัฒนาเครื่องมือ ช่วยให้ท่านเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เรารับพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบาย กลุ่มของซอฟต์แวร์ที่เรากำลังพัฒนาได้แก่ เครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้น เรามีเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยการใช้ภาษา R การวิเคราะห์หุ้นของเราอิงสถิติ และปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก เครื่องมือในการเรียนรู้ หลายคนพูดถึงทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 แต่การจะทำให้ถึงจุดนั้นได้ต้องเริ่มที่การปลูปฝังการเรียนรู้ เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกับเรา เราส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบที่เปิดกว้าง ความรู้สามารถเข้าถึงได้จากทุกหนทุกแห่งและทุกเวลา โดยทุกคน เรารับพัฒนาสื่อการเรียนรู้โมบายแอพพลิเคชั่น บริษัท คิด เลิฟส์...

Creative tools

KID LOVES GAMES

การเรียนู้ด้วยเกม (Game-Based Learning) เป็นธีมในการศึกษาที่น่าสนใจ การเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาก็มีการสอดแทรกการสอนด้วยเกมจากครูประชำชั้นที่สอนในรายวิชาอยู่เสมอๆ แต่พอน้องๆกลับบ้านไป ก็ไม่มีกิจกรรมที่จะนำไปสู่การเรียนเพื่อศึกษาหรือทบทวนความรู้ ซึ่งควรจะผ่อนคลายมากขึ้น การทำการบ้านที่คุณครูให้มีวัตถุประสงค์ในการทบทวน แต่เมื่อถึงเวลาทำก็ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการทำ ถ้าหากการบ้านนั้นอยู่ในรูปกระดาษ ที่ต้องฝึกเขียน ฝึกทำ ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำ แต่ถ้าหากการบ้านนั้นมาอยู่ในรูปแบบเกม ใช้อุปกรณ์ง่ายๆเช่นโทรศัพท์มือถือ ก็จะทำให้ คุณครูเสียเวลาน้อยลงในการจัดทำเนื้อหาพ่อแม่ เสียเวลาน้อยลงในการพาเด็กๆทำการบ้านเด็กๆ...

KID LOVES STOCK

เตรียมพบกับเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์หุ้นปันผล กับเราที่นี่

KID LOVES CODING

การเขียนโค้ดเป็นทักษะที่ถูกส่งเสริมในการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนอาจมีความกังวลใจในการปรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนใจให้เด็กๆมีความรู้ และเข้าใจในการเขียนโค้ด ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่า การเขียนโค้ดสำหรับเด็ก ควรเริ่มตั้งแต่การปูพื้นความรู้ ซึ่งอาจเรียนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพราะการสอนเขียนโค้ดก็มีความคล้ายคลึงกับสาขาวิชาอื่นๆที่ต้องเริ่มจากการสอนแนวคิด แล้วค่อยประยุกต์ใช้เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การสอนเขียนโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ว่ายากแล้ว การสอนเขียนโปรแกรมให้กับเด็กจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้สอนมากๆ แต่ไม่ควรจะวิตกกังวลจนเกินไป เพราะมีเทคนิคมากมายที่จะช่วยให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น เทคนิในการสอนที่สำคัญแบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก สอนให้รู้เกี่ยวกับตรรกะ...