WE

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ สื่อการเรียนรู้ ซอฟต์แวร์ระบบ โมบายแอพพลิเคชั่น ระบบบริหารจัดการโรงเรียน ระบบทะเบียนวัดผล ระบบประเมินผล ระบบรับสมัครออนไลน์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ระบบงานสำหรับการบริหารจัดการ ระบบงานบัญชี ระบบงานบุคคล

ดิจิทัลเกมช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร
การใช้ดิจิทัลเกมในการสอนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสอนเด็กๆ ระดับประถมศึกษา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ นั้นมีการนำแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนที่สามารถทำงานได้ บนแท็บเล็ต จะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพและเสียงเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในลักษณะนี้ จะต้องมีการศึกษา
Read More
Digital School: mobile learning platform for self-paced learning
เราสร้างสรรค์ระบบการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาในทุกๆที่  พบกับห้องเรียนโมบาย สามารถเรียนรู้ และฝึกฝน พร้อมทั้งสอบถาม ปรึกษาผู้สอน เราสร้างสรรค์ให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อด้วยการเพิ่มเกมลงในเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสนุก และสามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว Digital SchoolM
Read More
Unplugged coding
Unplugged coding คือ การสอนเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  จริงๆแล้วการสอนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะปูทางให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหา  โดยสามารถเรียบเรียงขั้นตอนต่างๆได้   การเขียนโค้ดไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที  หากได้ฝึกทักษะในการคิด ก็สามารถนำเอาแนวคิดที่คิดได้นั้นไปเขียนในคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ และเพื่อดูการทำงานที่จะเกิดขึ้นจริง การเขียนโค้ดโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เสมือนเป็นการร่างโค้ดนั่นเอง  เพราะคนก็ต้องไปเขียนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป 
Read More

OUR ACTIVITIES

สร้างสรรค์

เราสร้างสรรค์สื่อการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กๆทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียม โดยส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัล

Share knowledge

เราส่งเสริมสังคมที่มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นในการเรียนรู่ เรารับสมัครติวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด ไม่จำกัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษา

อยากเป็นติวเตอร์กับเราทำอย่างไร ?
Teach

เราจัดทำบทเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กและสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมทักษะการรู้ดิจิทัลให้กว้างขวาง เราให้ท่านใช้สื่อในการเรียนการสอนของเรา และร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?
Work with us

เราสนับสนุนเด็กๆและเยาวชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ให้ทำงานในเวลาว่างด้วยการใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นติวเตอร์ นอกจากนี้แล้วสามารถพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรู้ เวลาที่ท่ายเสียไปจะถูกตอบแทนด้วยรายได้ ได้ทั้งความรู้และรายได้ไปพร้อมๆกัน

อยากทำงานกับเรา ทำอย่างไร ?

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่นี่เร็วๆนี้

การลงทะเบียนเป็นสมาชิก

ผู้สนใจเรียน สามารถสอบถามการลงทะเบียนหรือลงทะเบียนได้เร็วๆนี้ที่นี่

สอบถาม
ลงทะเบียนเป็นติวเตอร์

แพลตฟอร์มของเราสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์โมบาย และระบบเว็บ ถึงแม้จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่เราเข้าใจว่าถ้ามีผู้แนะนำในการเรียนก็จะง่ายขึ้น ติวเตอร์สามารถใช้สื่อของเราในการสอน ผู้เรียนที่ต้องการติวเตอร์สามารถค้นหาติวเตอร์ได้ ติวเตอร์ต้องผ่านการทดสอบในการใช้บทเรียนของเราในการสอน

สอบถาม
สอบถามทั่วไป

สนใจในการเรียน หรือยากปรึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์

สอบถาม

ลงทะเบียนเพื่อเรียนคอร์สฟรี

ลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราวเพื่อเรียนคอร์สฟรีที่นี่เร็วๆนี้

ลงทะเบียน

Tutor ของเดือน

\