โลจิก

| Comment 0

ในวงจรคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโลจิก (Logic) ซึ่งใช้ในการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์ โลจิกพื้นฐานได้แก่ AND, OR, NOT, XOR เป็นต้น โลจิก หนึ่งๆ จะแทนการดำเนินการเรื่องหนึ่งๆ เช่น โลจิก AND แทนการดำเนินกับบิต โดย 1 AND 1 ได้ 1 1 AND 0 ได้ 0 0 AND 0

Read Full

การบีบอัดข้อมูล

| Comment 0

คอมพิวเตอร์มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่มาก ดังนั้นการบีบอัดข้อมูลจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พื้นที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เรามีสายอักขระ HELLO HOW ARE YOU HELLO NITTY HELLO PETER HELLO NICK ข้อมูลจะมีข้อความซ้ำๆ คือ HELLO ดังนั้นถ้าเราแทนอักขระพิเศษ เช่น ใช้สัญลักษณ์ # แทนคำว่า HELLO เราจะได้ข้อมูลที่บีบอัดแล้วคือ # HOW ARE YOU

Read Full

Protected: เข้ารหัสและถอดรหัสส่งข้อความ

| Comment 0

There is no excerpt because this is a protected post.

Read Full

Protected: ตรรกะแบบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก

| Comment 0

There is no excerpt because this is a protected post.

Read Full

นโยบายความเป็นส่วนตัว

| Comment 0

คุณสามารถใช้บริการของเราเพื่อการเรียนรู้หรือการศึกษา เนื่องจากคุณใช้บริการของเรา เราจึงต้องการให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าเราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรและวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายส่วนบุคคลของเราจะอธิบายถึง: ข้อมูลที่เรารวบรวมและเหตุผลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น ทางเลือกที่เรานำเสนอ รวมถึงวิธีการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล ข้อมูลที่เรารวบรวมในการจัดทำแอพพลิเคชั่น เป็นข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ และคู่มือต่างๆที่สามารถนำไปสอน ภาพเป็นภาพของเราที่จัดทำขึ้น คุณไม่สามารถนำไปใช้งานต่อด้วยการส่งต่อหรือสำเนาภาพ วิธีการใช้ข้อมูล คุณสามารถเล่นเกม และใช้ข้อมูลในเกมได้เท่านั้น ทางเลือกที่เรานำเสนอ รวมถึงวิธีการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล จะได้รับแจ้งในเว็บไซต์ของ kidlovescode.com และใน Google Play

Read Full

Protected: หาตัวอักษร

| Comment 0

There is no excerpt because this is a protected post.

Read Full

Protected: SHORTEST PATH

| Comment 0

There is no excerpt because this is a protected post.

Read Full

ตรรกะอย่างง่าย เงื่อนไขแบบสองทางเลือก

| Comment 0

คอมพิวเตอร์นั้นใช้เงื่อนไขในการตัดสินใจเพื่อทำงาน เช่น ผังงานต่อไปนี้แสดงเงื่อนไขในการตัดสินใจแบบสองทางเลือก ในการจัดการกับผลไม้ ถ้า ผลไม้นั้นเป็นกล้วย จะนำกล้วยให้ลิงกิน แต่ถ้าผลไม้นั้นไม่ใช่กล้วย จะนำผลไม้นั้นไปเก็บในตู้เย็น เราสามารถพิจารณาเงื่อนไขในการตัดสินใจได้ดังนี้ โดยตารางแสดงสัญลักษณ์ผังงาน ที่เราเรียกว่า Flowchart แสดงเงื่อนไข แสดงการกระทำ คอมพิวเตอร์จะตัดสินใจโดยใช้เงื่อนไขเป็นหลัก คือ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำการกระทำที่ 1 เช่น ถ้าผลไม้เป็นกล้วย จะส่งให้ลิงกิน ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำการกระทำที่ 2 เช่น ถ้าผลไม้ไม่ใช่กล้วย จะนำผลไม้แช่ตู้เย็น ซึ่งเทียบเท่ากับตรรกะที่อยู่ในรูปแบบคำสั่ง

Read Full

เขียนโปรแกรมอย่างง่าย เกมสำรวจดาวอังคาร

| Comment 0

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เริ่มจาก การจดจำคำสั่งการทำงาน สมมติว่าเราจะเขียนโปรแกรมสั่งให้ยานอวกาศบินไปสำรวจดาวอังคาร ด้วยคำสั่งง่าย ๆ ได้แก่ MOVE แทนเดินตรงไปหนึ่งก้าว LEFT แทนเลี้ยวซ้าย 90 องศา RIGHT แทนเลี้ยวขวา 90 องศา จากภาพ ยานอวกาศอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด เราจะสั่งให้ยานอวกาศบินไป ตามตำแหน่งในช่องต่างๆ ด้วยคำสั่งได้หลากหลายวิธี เช่น MOVE MOVE MOVE RIGHT MOVE MOVE ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ดังภาพ

Read Full

จุดสี (Pixel)

| Comment 0

ภาพที่เราทำงานในคอมพิวเตอร์ มีจุดสีที่เราเรียกว่าพิกเซล (Pixel) ความละเอียดของภาพสามารถกำหนดได้ด้วยขนาดของจุดสีในแนวตั้ง คูณกับขนาดของจุดสีในแนวนอน เช่น ภาพตัวอย่างนี้มีขนาด 1000×1000 พิกเซล ภาพที่มีขนาดพิกเซลมากก็จะมีความละเอียดสูง ดัวอย่างด้านล่างแสดงภาพที่มีความละเอียด 300×300 และ 500×500 จะเห็นได้ว่ายิ่งขนาดมากขึ้นก็จะแสดงตัวอักษรได้ใหญ่ขึ้น กิจกรรมที่ 1 ถอดรหัสวาดภาพ กำหนดบิตข้อมูลแทนจุดสี เช่น 1101 แทน ระบายสี ระบายสี ไม่ระบายสี ระบายสี ตัวอย่างการระบายสีในจุดสีที่กำหนดด้วยบิตข้อมูล แสดงตัว A 00100

Read Full