เรียนภาษาไทยกับ DGBL

เรียนภาษาไทยกับ DGBL

Year Old : 3-12
Class Size : ไม่จำกัด
m/h : 1000
Duration: 1 ปี
Instructor: kidlovescode
Schedule: เรียนได้ตลอดเวลา
Time: 9:00 Am to 24:00 Pm

เราพัฒนาสื่อในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ให้กับเด็กๆ ปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา 1-6
สิ่งบุตรหลานของท่านจะได้รับคือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดย
– ใช้เวลาน้อยลงในการเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
– เรียนรู้ได้เร็วขึ้น จดจำได้เร็วขึ้น
– สนุก ไม่น่าเบื่อ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา
– สามารถทราบพัฒนาการของตนเองในการเรียนรู้ได้