BASIC ALGORITHM

BASIC ALGORITHM

Year Old : 9-15
Duration: 1 Hour

มารู้จักอัลกอริทึมแบบเรียงลำดับกันเถอะ อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับคือ กระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนโดยทำงานทีละขั้นตอนไปจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการ กระบวนการคืองานที่ต้องการทำ ซึ่งจะทำงานสำเร็จต้องทำงานย่อยๆ จนเสร็จ