ฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทย

ฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทย

SEPTEMBER, 2019

ฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทย

ฝึกออกเสียงพยัญชนะ

ดาวน์โหลดได้ที่ Google play คลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฝึกออกเสียงสระ

ยังไม่ได้อัพโหลดขึ้น Google play แต่ ดาวน์โหลดได้ที่นี่