การเขียนโค้ดเป็นทักษะที่ถูกส่งเสริมในการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนอาจมีความกังวลใจในการปรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนใจให้เด็กๆมีความรู้ และเข้าใจในการเขียนโค้ด

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่า การเขียนโค้ดสำหรับเด็ก ควรเริ่มตั้งแต่การปูพื้นความรู้ ซึ่งอาจเรียนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพราะการสอนเขียนโค้ดก็มีความคล้ายคลึงกับสาขาวิชาอื่นๆที่ต้องเริ่มจากการสอนแนวคิด แล้วค่อยประยุกต์ใช้เครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

การสอนเขียนโปรแกรมสำหรับผู้ใหญ่ว่ายากแล้ว การสอนเขียนโปรแกรมให้กับเด็กจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้สอนมากๆ แต่ไม่ควรจะวิตกกังวลจนเกินไป เพราะมีเทคนิคมากมายที่จะช่วยให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น เทคนิในการสอนที่สำคัญแบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก

  1. สอนให้รู้เกี่ยวกับตรรกะ (Logic) ตรรกะคือแนวคิดในเรื่องต่างๆ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เน้นในการแก้ปัญหา ตรรกะมักจะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข การสอนตรรกะนั้นสามารถเริ่มสอนได้ด้วยการอธิบายปัญหาง่าย ๆ และใช้กระดาษหรือการเขียนภาพสร้างความเข้าใจ ดังนั้นในการเรียนรู้เรื่องตรรกะจึงอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรม
  2. สอนให้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม (Algorithm) อาจเริ่มจากการเรียนรู้ขั้นตอนของการทำงานหรือทำกิจกรรมง่ายๆ ขั้นตอนในการทำงานมีความง่ายไปถึงซับซ้อน เช่น ขั้นตอนการทำงานแบบเรียงลำดับ การใช้เงื่อนไขกำหนดขั้นตอน และรวมไปถึงขั้นตอนในการทำงานวนซ้ำ เช่นกันกับข้อแรก นั่นคืออาจจะเริ่มสอนโดยยังไม่ต้องเขียนโปรแกรม
  3. สอนให้รู้เกี่ยวกับคำสั่งที่ควรใช้ (Programming languages) ขึ้นกับภาษาที่เลือกใช้ในการเขียนโปรแกรม ถึงแม้จะมีมากมายหลายภาษา แต่ภาษาเหล่านั้นมักมีแนวคิดและหลักการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถจำแนกได้ในการทำความเข้าใจและเรียนรู้ ในการสอนนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในข้อ 1 และ 2 ประกอบเพื่อการสร้างความเข้าใจ ควรประยุกต์ใช้ตัวอย่างในการแก้ปัญหาง่ายๆเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมไม่ได้ยากจนเกินไป แต่มีความท้าทายให้อยากแก้ปัญหา

เว็บไซต์ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในดารเริ่มสร้างความคุ้นเคยในโลกของการเขียนโปรแกรมมีอย่างมากมาย ติดตามกับเราได้ที่นี่

เป็นกำลังใจให้กันต่อไป ร่วมแบ่งปันเพื่อการศึกษา

คิด เลิฟส์ โค้ด