บริการของเรา

สนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนรู้ฟรี

เผยแพร่ข่าวสารทางด้านการศึกษา ทักษะชีวิต เพื่อพํฒนาการรับรู้ในด้านต่างๆ

รับพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกประเภท

เรายังสนับสนุนการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ aquantta.com

บริษัท คิด เลิฟส์ โค้ด จำกัด

KID LOVES CODE CO., LTD.

Free software and subscription software for learning.

Publish news about education and life skills particularly for  literacy development for kid.

Develop software for any particular system. Develop mobile application.

We also provide information for financial investment. We support information foe the investor for free.

Contact us: kidlovescode@gmail.com