ฟรี ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ฟรี ระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ท่านที่กำลังค้นหาระบบบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เราขอแนะนำ Akaunting เป็น Opensource รองรับการทำงานบนระบบเว็บ (ฟรี) และมีแอพสำหรับการบริหารผ่าน App Store (มีค่าใช้จ่าย)

สำหรับท่านที่ต้องการการดูแลพิเศษเรายินดีเสนอบริการการติดตั้ง และดูแลระบบงานสิ่งที่ท่านจะได้รับ 

  • บริการพื้นที่และซอฟต์แวร์ตลอด 1 ปี  (ในกรณีที่ท่านต้องการติดตั้งที่เครื่องในสำนักงานของท่าน เราจะติดตั้งให้ฟรี)
  • การดูแลการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี การเคลื่อนย้ายและสำรองข้อมูลในระบบ ตลอดการใช้งาน 1 ปี
  • การอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีไม่เกิน 10 คน 1 ครั้ง

มีค่าใช้จ่ายเพียง 4,599 บาทต่อปี 

เราทราบดีว่าในการทำงานท่านอาจจะต้องการย้ายระบบงาน หรือ สำรองข้อมูล  หรือแก้ไขปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน ดังนั้น บริการที่เราไม่ได้พูดถึง สามารถส่งคำร้องขอเพื่อพิจารณา ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม Requirement ที่ท่านต้องการ