เกมสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมสำหรับเด็กปฐมวัย

เกมสำหรับเด็กๆมีเยอะแยะมากมายที่ education.com

เกมทั่วไป
เรียงลำดับภาพเล็ก-ใหญ่
จับคู่ภาพที่เหมือนกัน
จับคู่ภาพกับเงา
จับคู่ภาพกับพยัญชนะ
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน
เรียงลำดับภาพก่อนหลัง
ระบายสีภาพ
ลากเส้นตามรอยประ
Puzzle

เกมคณิตศาสตร์
รู้จักเลขไทย เลขอราบิก
เกมชั่งน้ำหนัก
เรียงลำดับตามจำนวน
จับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน