เกมสำหรับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 สาระภาษาไทย

เกมสำหรับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-3 สาระภาษาไทย

เกมชุดการเรียนรู้พยัญชนะในภาษาไทย สำหรับประถมศึกษาตอนต้น

หมวดที่ 1 พยัญชนะ

 • เกมท่องพยัญชนะ
  • ทักษะฝึกออกเสียง
 • เกมเรียนรู้พยัญชนะ
  • ทักษะฝึกออกเสียง
  • ทักษะฝึกความจำด้วยการจับคู่พยัญชนะกับภาพ

หมวดที่ 2 สระในภาษาไทย

 • เกมเรียนรู้สระในภาษาไทย
  • ทักษะฝึกออกเสียง
 • เกมเรียนรู้สระและผสมพยัญชนะ
  • ทักษะฝึกอ่านออกเสียงด้วยการจับคู่พยัญชนะกับสระ