การบีบอัดข้อมูล

การบีบอัดข้อมูล

| Comment 0

คอมพิวเตอร์มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดใหญ่ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่มาก ดังนั้นการบีบอัดข้อมูลจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พื้นที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เรามีสายอักขระ

HELLO HOW ARE YOU HELLO NITTY HELLO PETER HELLO NICK

ข้อมูลจะมีข้อความซ้ำๆ คือ HELLO ดังนั้นถ้าเราแทนอักขระพิเศษ เช่น ใช้สัญลักษณ์ # แทนคำว่า HELLO เราจะได้ข้อมูลที่บีบอัดแล้วคือ

# HOW ARE YOU # NITTY # PETER # NICK

ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยลง

และเมื่อต้องการนำข้อมูลนี้ไปใช้ต้องทำการแทนที่สัญลักษณ์ # ก็จะได้ข้อความเหมือนต้นฉบับดั้งเดิม

กิจกรรมที่ 1 ทำการบีบอัดข้อมูล โดยใช้สัญลักษณ์ # แทนข้อความ SAWASSDEE และสัญลักษณ์ @ แทนข้อความ THAILAND

ข้อความ

SAWASSDEE THAILAND. I HOPE EVERYONE IS FINE IN THAILAND. THAILAND IS A GREAT PLACE TO LIVE ON EARTH. I HOPE YOU LIKE THAILAND.

ผู้เขียน

kidlovescode.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *